Jaarverslag 2023

image
De Consumentenombudsdienst stelt met veel trots zijn negende jaarverslag voor. Het jaarverslag geeft een beeld van de werking en resultaten van de Consumentenombudsdienst doorheen het werkingsjaar 2023.

In 2023 nam het aantal contacten met de Consumentenombudsdienst door zowel consumenten als ondernemingen aanzienlijk toe. Zelfs tijdens de coronacrisis, een periode waarin iedereen met moeilijkheden werd geconfronteerd, was er geen vergelijkbare piek. In totaal registreerden we 15.618 contactnames, dat zijn er net geen 1500 meer dan het jaar voordien. 

 

In 4.419 dossiers startten we een bemiddelingsprocedure op tussen consument en onderneming, met als doel een minnelijke oplossing te bereiken. Dit is een stijging van 22 procent ten opzichte van 2022. Daarnaast verwezen we 3.504 dossiers door naar de bevoegde bemiddelingsdienst via het unieke loket van de Consumentenombudsdienst. In de overige gevallen ontvingen consumenten en ondernemingen gerichte informatie, zowel schriftelijk als telefonisch.

 

Buitengerechtelijke geschillenregeling voor consumentengeschillen zit duidelijk in de lift. In het jaarverslag doen we dan ook een aantal algemene aanbevelingen om het ombudswerk in België te versterken en de Consumentenombudsdienst verder uit te bouwen.