Consumentenombudsdienst distantieert zich van Pharmaxx

Brussel, 17 januari 2019

Consumentenombudsdienst distantieert zich van Pharmaxx

De Consumentenombudsdienst heeft tot zijn grote ontstentenis moeten vaststellen dat het onterecht voor de kar gespannen wordt van Pharmaxx.

Pharmaxx verkoopt voedingssupplementen. Om hun producten aan de man te brengen doen zij vaak een beroep op televerkoop of sturen zij pakketten met deze voedingssupplementen op naar zogenaamde klanten. Daarbij zoeken ze vaak de grenzen op van wat wettelijk toelaatbaar is. Het verbaast dus niet dat de Consumentenombudsdienst geregeld dossiers behandelt van consumenten die ontevreden zijn over Pharmaxx.

De Consumentenombudsdienst is een autonome, openbare dienst die als onafhankelijke en onpartijdige derde een oplossing probeert te vinden voor elk consumentengeschil dat tot zijn bevoegdheid behoort. Vinden we geen minnelijke regeling voor het geschil, dan kunnen we het dossier afsluiten met een niet-bindende aanbeveling.

In geen geval onderzoeken wij de werkwijze van ondernemingen of lichten wij bedrijven door, op zoek naar onregelmatigheden. Deze taak komt toe aan de rechterlijke macht, en in het bijzonder aan de economische inspectie. Nochtans is het net dat wat Pharmaxx in zoveel woorden beweert op haar website: “De consumentenombudsdienst (erkent door de FOD (Federale Overheidsdienst Economie)) heeft onze werkwijze aangaande telemarketing heeft onderzocht en getoetst aan de wetgeving. Wij zijn daarbij juridisch formeel in het gelijk gesteld en de persoon in kwestie is verordend de niet tijdig afgemelde vervolgzending te voldoen.” Dat is manifest onjuist. En dan doelen we niet enkel op de schrijffout.

De Consumentenombudsdienst bemiddelt bij individuele geschillen en dat is net wat hier ook is gebeurd. In het kader van een dossier dat werd behandeld in 2018 werd een voorstel gedaan aan de partijen. Hierbij werd rekening gehouden met de verschillende elementen uit het dossier. Dit voorstel maakt deel uit van de vertrouwelijke procedure maar wordt nu door Pharmaxx op haar website gepubliceerd als een “vonnis van de Consumentenombudsdienst”. De Consumentenombudsdienst publiceert geen vonnissen. Opnieuw manifest onjuist dus.

Wat volgens ons wel manifest helder is, is de inbreuk op art. VI. 100, 4° van het Wetboek Economisch Recht. Dat artikel stelt dat het in elk geval een oneerlijke handelspraktijk uitmaakt te beweren dat je als onderneming bent erkend, aanbevolen of goedgekeurd door een openbare instelling. En dat is net wat Pharmaxx doet.

De Consumentenombudsdienst distantieert zich dus uitdrukkelijk van de beweringen op de website van Pharmaxx. Pharmaxx liegt én schendt de vertrouwelijkheid van de procedure. Om deze redenen hebben wij dan ook een officiële klacht ingediend bij de economische inspectie van de FOD Economie.