COD bij De Inspecteur!

Les médiateurs et ombudsmans belges rappellent qu'ils restent à votre écoute
De Consumentenombudsdienst stelde onlangs zijn jaarverslag voor bij De Inspecteur op Radio 2. Aan de hand van een getuigenis legden we de nadruk op het belang van precontractuele informatie en hamerden we op eerlijke prijzen en marktpraktijken.